SAFE-fonden

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av välgörande ändamål med inriktning på barn och ungdomar med psykisk ohälsa som har en HBTQ-identitet, främst transidentitet, och stötta projekt, eldsjälar och andra organisationer som har samma ändamål samt med särskild målsättning att ha en nollvision att till 2030 ska ingen transperson i Sverige ta livet av sig utan få den vård som behövs.

Styrelse:

Ordförande: Marcus Tallberg-Freij

Vice Ordförande: Camilla Gisslow

Sekreterare: Sarah Samantha Dafné

Kassör: Sebastian Tallberg-Freij

Stöd vår verksamhet genom en gåva.

Bli samarbetspartner eller sponsor.

Initiativet är taget av Tallbergs Förlag och Trans-Forming

© SAFE-fonden © Tallbergs Förlag © Trans-Forming All Rights Reserved